پس از ترور ناجوانمردانه حاج قاسم سلیمانی، تنش‌های داخلی بین سیاستمداران امریکایی و شهروندانش بالا گرفته است. مردم آمریکا کمپین های نه به جنگ راه اندازی کرده و دموکرات‌ها ترامپ را بابت تصمیم به ترور سردار سلیمانی موآخده می‌کنند. اما به نظر میرسد پشت همه این واکنشها ترسی نهفته باشد؛ ترس از انتقام سخت ایران برای خونخواهی حاج قاسم سلیمانی