مجله آنلاین موبنا – اخیرا هنرمند رنگ شناس آمریکایی robert swain نخستین پروژه شیشه ای خود که “مکعب حس رنگ” نام دارد را برای سالن انتظار ساختمان کارخانه قند دومینو در منطقه مسکونی ویلیامزبرگ، بروکلین به مرحله اجرا درآورده است. این طرح که با الهام از کریستال های شکر توسعه یافته، متشکل از پنل های شیشه ای شفاف در 9 پرده رنگی متنوع است.